Privacy policy Persoonsgegevens

 

Privacy Policy stap voor stap

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling. The Vintage B.V. heeft deze privacy verklaring (in samenwerking met Thuiswinkelwaarborg.org) opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van The Vintage met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.wijnclubgriffioen.nl en www.wijnclubhofstedemeerzigt.nl

The Vintage B.V. waarborgt uw privacy
Alle gegevens die door The Vintage worden verzameld, worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt). Tenzij The Vintage daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server (via een SSL-verbinding). U wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

1. Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
2. Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
3. Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
4. Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
5. De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
6. Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
7. Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:

1. Uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.
2. De inhoud van onze website te verbeteren.

The Vintage B.V. gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan The Vintage B.V. geeft bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Zelf uw privacy waarborgen
Sommige van onze sites stellen communities (reviews, polls, reacties) beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen
U hebt altijd het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kunt u een verzoek indienen wanneer uw persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt je persoonsgegevens op onze website vinden en online inzien en corrigeren. Ga hiervoor naar uw persoonlijke account. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen we u contact met ons op te nemen.

Cookies
Uw bezoek aan één van onze websites wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Meer informatie over onze cookies. Contact opnemen met The Vintage B.V. Voor de bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties op deze privacy verklaring, de sites van The Vintage B.V. of uw ervaringen met één van onze sites, vragen we u contact met ons op te nemen.

 

Terug naar onze klantenservice pagina